Yazılı Medya İstatistikleri, 2018

2019-07-27'de Mahir Yıldızhan paylaştı.

Gazete ve dergi sayısı %2,6 azaldı

Gazete ve dergi sayısı, 2018 yılında 2017 yılına göre %2,6 azalarak 5 bin 962 oldu. Bu yayınların %58,7'sini dergiler oluşturdu.

Mi Fit Yürüyüş

Gazete ve dergilerin yıllık tirajı %17,6 azaldı

Gazete ve dergilerin tirajı, 2018 yılında 2017 yılına göre %17,6 azaldı. Ülkemizde 2018 yılında yayımlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajı 1 milyar 368 milyon 287 bin 463 olup, bunun %94,2'sini gazeteler oluşturdu.

Gazete ve dergilerin yıllara göre tirajı, 2014-2018
Mi Fit Yürüyüş

Gazetelerin %91,3'ü yerel yayın yaptı

Türkiye'de 2018 yılında yayımlanan gazetelerin %91,3'ü yerel, %6,9'u yaygın (ulusal),%1,8'i ise bölgesel yayın yaptı. Dergilerin ise, %64,3'ü yaygın (ulusal), %31,4'ü yerel, %4,3'ü bölgesel yayın yaptı. Gazetelerin toplam tirajının %81,6'sı yaygın (ulusal), %17,6'sı yerel ve %0,7'sini bölgesel yayımlanan gazeteler, dergilerin ise %75,6'sı yaygın (ulusal), %20,9'u yerel ve %3,6'sını bölgesel yayımlanan dergiler oluşturdu.

Dergilerin %24'ü aylık yayımlandı

Gazetelerin %29,6'sı haftalık, %28,2'si haftada iki-altı gün arası, %16,2'si aylık olarak yayımlandı. Dergilerin ise %24'ü aylık, %22,4'ü üç aylık, %15,9'u altı aylık olarak yayımlandı. Gazetelerin yıllık tirajının %87,1'ini günlük, %8,3'ünü haftada iki-altı gün arası, %2,3'ünü haftalık olarak yayımlanan gazeteler, dergilerin ise yıllık tirajının %56,3'ünü aylık, %11,4'ünü üç aylık, %10,2'sini iki aylık, %8,3'ünü haftalık yayımlanan dergiler oluşturdu.

Gazetelerin %87,8'i siyasi/haber/güncel içerikli yayın yaptı

Yayınlanan gazetelerin %87,8'i siyasi/haber/güncel, %2,2'si yerel yönetim, %1,9'u sektörel/mesleki içerikli olurken, dergilerin %17,5'i sektörel/mesleki, %13,8'i akademik, %8,5'i eğitim/sınav içerikli yayımlandı.

Gazetelerin %10,4'ü ek verdi

Yayımlanan gazetelerin %10,4'ü, dergilerin ise %8,2'si ek verdi.

Resmi ilan ve reklam bedelleri %2,2 arttı

Basın İlan Kurumu'nun idari kayıtlarından elde edilen bilgilere göre 2018 yılında resmi ilan ve reklam bedelleri %2,2 artarak 454 milyon 398 bin 951 TL oldu.

Genel Değerlendirme

Basılı yayın kaynakları ile ilgili bu analizden rahatlıkla şunu söyleyebilirim. 5-10 yıl içerisinde basılı dergi ve gazete yayınları nostalji olarak sahaflarda satılmaya başlayacak. Basılı kaynakların kullanımının azalması ile birlikte elektronik dergi ve gazete kullanımları artış göstermekte. Doğal olarak kağıt tüketimi de azalmaya başladı. Bunun uzun vadede faydalı olacağını düşünmekteyim. Hem doğa için, hem de hızlı ve güvenilir ortak noktadan insanların ulaşabilmeleri için.

Artık mümkün mertebe TÜİK üzerinden gelen önemli gördüğüm bildirimleri kısa bir yorum ile sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Umarım sizlerde bu paylaşımlardan faydalanır ve başkalarının da faydalanması için paylaşırsınız. İyi bir gelecek için okuyalım, araştıralım ve farkında olalım.

Kaynaklar:
TÜİK